Field management

Field management

Gedurende de gehele praktijkperiode verlenen wij u en de high potential persoonlijke begeleiding door field management. De kwaliteit en ontwikkeling van de young IT professional binnen uw organisatie staat centraal. Onze field manager houdt de ontwikkeling van het IT talent nauwlettend in de gaten. Hij neemt een sturende, coachende en ondersteunende rol aan. Hij voert periodiek evaluatiegesprekken met u. Deze gesprekken fungeren als input voor de maandelijkse voortgangsgesprekken die de fieldmanager voert met de trainee. Zo realiseren wij een korte cyclische feedback hetgeen de kwaliteit en de integratie binnen uw organisatie ten goede komt.

Neem contact op

Hoi1 Vybe IT
 Vybe IT

Field management voor een succesvolle praktijkperiode

Field Management is de onmisbare schakel tussen de young professional en uw organisatie. Field management is van essentieel belang voor een geslaagde praktijkperiode. Onze field manager of coach haalt het beste uit de young professional. Hij stuurt, ondersteunt, coacht en begeleidt de young professional gedurende zijn praktijkperiode. De field manager is voor zowel u als de young IT professional het eerste aanspreekpunt. Hij begeleidt de young professional maar is er ook om u te ondersteunen. Persoonlijke begeleiding van de high potential is essentieel om de praktijkperiode in uw organisatie tot een succes te maken. De young professional heeft immers een hoop theoretische kennis, maar mist een stuk praktijkervaring. Tijdens het IT traineeship hebben wij de young professional al voorbereid op de praktijk, maar in de dagelijkse werksituatie kan de young professional tegen zaken aanlopen die hij met de field manager kan bespreken. Zo krijgt de young professional de coaching die hij nodig heeft en kan hij optimaal zijn capaciteiten aanwenden.

Field management door coaching on the job

De young professional is snel ingewerkt doordat hij voorafgaand aan de praktijkperiode in uw organisatie het IT traineeship heeft doorlopen dat helemaal toegespitst is op uw organisatie. Coaching on the job draagt bij aan het nog beter kunnen toepassen van de opgedane kennis. De field manager / coach helpt de young professional bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Coachen is een veranderproces gericht op het vergroten van zelfinzicht en persoonlijke reflectie. Het is een efficiënte methode om de interactie tussen individuen onderling en de organisatie te optimaliseren. Na elke afspraak van de coach en de young professional krijgt de IT professional één of meerdere persoonlijke opdrachten die hij moet uitvoeren. De coach ondersteunt de high potential continu zodat hij zich optimaal ontwikkelt binnen de werkomgeving van uw organisatie.

Vybe IT neemt u al het werk uit handen

Vybe-IT ontzorgt u volledig bij de IT werving en selectie en het ontwikkeltraject van young IT professionals. U vraagt en wij zoeken, selecteren, beoordelen, trainen, detacheren, coachen en dragen de voor uw bedrijf opgeleide professional vervolgens aan u over. Zodat u een IT topper krijgt die is opgeleid voor en past binnen uw organisatie. Omdat het gehele traject gericht is op integratie met uw organisatie, is de overstap naar een indiensttreding meer een logisch gevolg dan een keuze. U wilt niet anders!

Hoi1 Vybe IT

 

 

.