Field management

Field management

Gedurende de gehele praktijkperiode verlenen wij jou en je opdrachtgever persoonlijke begeleiding door field management. Jouw ontwikkeling en kwaliteit staat centraal. Onze field manager houdt jouw ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Hij neemt een sturende en ondersteunende rol aan. Hij voert periodiek evaluatiegesprekken met jouw opdrachtgever. Deze gesprekken fungeren als input voor de maandelijkse voortgangsgesprekken die de fieldmanager met jou voert. Zo realiseren wij een korte cyclische feedback hetgeen jouw kwaliteit en integratie ten goede komt.

Neem contact op

Hoi1 Vybe IT
 Vybe IT

Field management voor een succesvolle praktijkperiode

Field Management is de onmisbare schakel tussen jou en je nieuwe werkomgeving. Field management is van essentieel belang voor een geslaagde praktijkperiode. Onze field manager of coach haalt het beste uit jou. Hij stuurt, ondersteunt, coacht en begeleidt jou gedurende zijn praktijkperiode. De field manager is voor zowel jou als de organisatie het eerste aanspreekpunt. Persoonlijke begeleiding is noodzakelijk om jouw praktijkperiode binnen de organisatie tot een succes te maken. Je hebt immers een hoop theoretische kennis, maar mist een stuk praktijkervaring. Tijdens het IT traineeship hebben wij jou al voorbereid op de praktijk, maar in de dagelijkse werksituatie kan je tegen zaken aanlopen die je met de field manager kunt bespreken. Zo krijg je de coaching die je nodig hebt en kan je optimaal je capaciteiten aanwenden.

Field management door coaching on the job

Je bent snel ingewerkt doordat je voorafgaand aan jouw praktijkperiode het IT traineeship hebt doorlopen dat helemaal toegespitst is op je nieuwe werkomgeving. Coaching on the job draagt bij aan het nog beter kunnen toepassen van de opgedane kennis. De field manager / coach helpt jou bij je persoonlijke ontwikkeling. Coachen is een veranderproces gericht op het vergroten van zelfinzicht en persoonlijke reflectie. Het is een efficiënte methode om de interactie tussen individuen onderling en de organisatie te optimaliseren. Na elke afspraak met je coach krijg je één of meerdere persoonlijke opdrachten om uit te voeren. De coach ondersteunt jou continu zodat jij je optimaal ontwikkelt binnen de organisatie en direct een productieve bijdrage kunt leveren.

Hoi1 Vybe IT